Contact lens & Solution

Home > SANGJU SANGMU > 사회공헌

170823 신나는 축구친구

2017년 08월 23일 16:36

상주상무 조회 388 트위터 페이스북

1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
SAM_7270.JPG
SAM_7276.JPG
SAM_7279.JPG
SAM_7280.JPG
SAM_7284.JPG
SAM_7285.JPG
SAM_7296.JPG
SAM_7305.JPG
SAM_7308.JPG
SAM_7310.JPG
SAM_7316.JPG

일시 : 17.08.23(수) 10:00-12:00 
장소 : 상주실내체육관 신관
참여유치원 : 감꽃, 파티마, 원광, 예영, 한마음, 중앙초 병설유치원